مرور برچسب

قفل کردن پوشه

چگونه یک پوشه را در ویندوز قفل یا رمزگذاری کنیم؟

امروزه بسیاری از ما اطلاعات شخصی خود را در کامپیوتر نگه می‌داریم و برای جلوگیری از دسترسی اشخاص ناخواسته، باید اطلاعات خود را محرمانه نگه داریم. روش‌های مختلفی برای در امان نگه داشتن اطاعات وجود دارد که یکی از آن‌ها قفل کردن پوشه و فایل‌ها…