مرور برچسب

cache

آموزش پاک کردن کش در مرورگر گوگل کروم

پاک کردن کش (حافظه پنهان) مرورگر یکی از اقدامی می‌باشد که بهتر است هر از چند گاهی انجام دهیم. پر شدن حافظه پنهان مرورگر باعث بروز اختلال یا کندی سرعت مرورگر شما می‌شود که با پاک کردن کش مرورگر سرعت افزایش می‌ باید. در ادامه پاک کردن کش گوگل…