مرور برچسب

Termux

هر آنچه که باید در مورد ترموکس (Termux) بدانید

ترموکس (Termux) شبیه ساز لینوکس می‌باشد که می‌توانید ابزارهای لینوکس را اجرا کنید در حقیقت اپلیکیشن ترموکس شبیه محیط لینوکس است. آخرین نسخه‌ی Termux را می‌توانید به وب سایت https://termux.com مراجعه و دریافت کنید.